Градска библиотека „Пеньо Пенев” вече 70 години успешно съчетава традиционните и модерните подходи в своята работа, което и отрежда водещо място в културния живот на община Димитровград. Тя е най-големият съвременен информационен, образователен, културно-просветен център, организатор на множество инициативи, които насърчават не само четенето, но и приемането на библиотеката като обществено пространство за социализация, за провеждане на културни и образователни събития.

          Открита е на 12 юли 1953 година. Първоначално за основа на книжния и фонд са послужили 5000 тома книги, а днес той наброява над 210 000. Градска библиотека издирва, съхранява и предоставя за ползване краеведска информация. Тя е архив на местния периодичен печат.

          В момента библиотеката разполага с автоматизирана библиотечна мрежа с 15 работни станции на всички работни места и 13 потребителски компютъра за читатели. Осигурен е неограничен интернет достъп; като в цялата сграда, както и в лятната читалня има също и wi-fi покритие. Предлагането на разнообразни услуги и дигитализирането на библиотечни документи е обезпечено с необходимата техника – принтерна, копирна, сканираща.

            Библиотеката организира културни прояви с широк обществен отзвук. Важните дати и събития в обществения живот на града и страната се отбелязват с организиране на изложби, срещи с видни творци на науката и културата, промоции на новоизлезли книги на местни автори и автори с национално значение. Много от тези прояви се провеждат в сътрудничество с другите културни институти в града. Библиотеката участва ежегодно в инициативите на ББИА – разработва специални програми за отбелязване на Маратона на четенето, Националната библиотечна седмица, Седмицата на програмирането.

          Библиотеката е колективен член на ББИА.

          Градска библиотека “Пеньо Пенев” е първостепенен и неоспорим по значимост културен институт в Димитровград, защото е налице най-главното – обществената потребност от нейната пълноценна дейност.

Валентина Терзиева

Директор